Напрямки роботи конференції

  • Секція 1. Електронна охорона здоров’я. Перспективи впровадження е-Health.
  • Секція 2. Проблеми отримання, обробки, аналізу, зберігання, передачі і захисту медико-біологічної інформації та інтелектуальні системи в медицині.
  • Секція 3. Доказова медицина. Інформаційні діагностичні технології. Біоетика в інформаційному суспільстві.
  • Секція 4. Сучасні програмно-техничні комплекси та телекомунікаційні технології в медицині, біології, психології, екології. M-Health. Е-Mental Health.